You are here:

 EUX – Faglært landmand

En uddannelse, der er sidestillet med en STX, HHX og HTX
Studiekompetencer svarende til en HF-eksamen, dvs. du kan læse videre bagefter.
En færdig faglig uddannelse (faglært landmand) med gode og spændende jobmuligheder.
En unik mulighed for at kombinere teori og praktik på skolens eget landbrug med kvæg, svin og planteavl. Gymnasielærerne er også ansat på Gråsten Landbrugsskole, derfor foregår undervisningen i de gymnasiale fag også på landbrugsskolen.

Brænder du for en fremtid inden for landbruget, og vil du samtidig gerne have mulighed for at blive student, så er EUX-landbrug en oplagt mulighed.

EUX-landmand er er en kombination af landbrugsuddannelsen og en gymnasial uddannelse. I løbet af uddannelsen, som tager 4 år og 1 måned, bliver du både faglært landmand, og får en naturvidenskabelig grunduddannelse, som åbner dine muligheder for videreuddannelse, på bl.a. universitetet. Uddannelsen er en kombination mellem skoleperioder på Gråsten Landbrugsskole og praktikperioder på en landbrugsbedrift.

EUX er for dig, der ikke har lyst til at vælge noget fra, men vil holde alle muligheder åbne. Du skal både være god til at bruge dine hænder og have lyst til de boglige fag. Du skal være en selvstændig type med gåpåmod, og du skal have lyst til at arbejde med tværfaglige projekter.

Skolestart: August
Varighed: 4 år
Tilmelding (formular)

20 ugers grundforløb

Grundforløb

År 1.
• Efterår: GF1, landbrugs erhvervsfag 1, 2 &
3. Gymnasiefag: Samfundsfag C, Engelsk C og Dansk C.
• Forår: GF2 med landbrugs uddannelsesspecifikke fag. Gymnasiefag: Matematik C,
Biologi C og Kemi C.

Grundforløb 2

År 2. – kræver uddannelsesaftale
• Efterår: lønnet praktik
• Forår: lønnet praktik

Praktikplads

Praktikperioderne kommer til at foregå på landbrugsbedrifter, som du selv vælger og skaber kontakten til.

Store dele af de færdigheder du skal kunne for at blive en dygtig landmand, skal du lære i praktiktiden. Derfor er det vigtigt, at du vælger en praktikplads, der har den eller de produktionsgrene, der interessere dig.

Hvordan finder du en praktikplads?
Praktikpladssituationen ser rigtig god ud for elever i landbrugsuddannelsen. Landbruget er også hårdt ramt rent økonomiske i disse år – men landmændene byder gerne indenfor – de synes det er sjovt at oplære elever og vil gerne være med til at sikre dygtige medarbejder i landbruget fremover.

Du kan selv finde en godkendt praktikplads.
Du kan blive tilmeldt Jobstafetten – det centrale sted for jobsøgende i landbruget.
Du kan tjekke opslagstavlen på landbrugsskolen.
Har du allerede fundet en praktikplads, som ikke er godkendt eller som du er i tvivl om er godkendt – så klik ind på www.praktikpladsen.dk Her er alle godkendte praktikpladser registreret og her kan landmanden søge om en godkendelse.

Kontakt studievejlederen eller konsulenten fra LandboUngdom, hvis der er noget du er i tvivl om.

Problemer i praktiktiden?
Er du startet i en praktikplads – og synes du ikke det går, som det skal – så giv ikke op! Fortæl din praktikvært, hvordan du har det, så I sammen kan finde en løsning.
Hvis det ikke hjælper eller du synes, det er svært, så skynd dig at kontakte en af konsulenterne på landboungdom
www.landboungdomscentret.dk eller tlf 73 20 26 50 – de er der for at hjælpe.

1. hovedforløb

År 3.
• Hovedforløb: Landbrugsproduktion, økonomi, sprøjteteknik, bæredygtighed 1 og 2, økologi, naturpleje og valgfri speciale fag. Fortsættelse af gymnasiefagene, Dansk A, Engelsk B, Matematik A og B, Biologi B og Fysik C.

2. hovedforløb

År 4.
• Efterår: lønnet praktik
• Forår: Dansk A, Kemi B, Erhvervsøkonomi C,
Valgfag C (eks. informatik, psykologi), bæredygtighed, innovation og iværksætteri, bundne specialefag (eks. kvæg, svin, planter) samt afsluttende eksamen på hovedforløbet.
Mangler man noget praktik, kan dette komme på plads i løbet af efteråret, ellers er man klar til eventuel start på videregående uddannelse pr. 1. september.

Adgangskrav

Adgangskrav

Adgangskravet til GF1 er, at du skal have mindst 02 i fagene dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10 klasse. Du kan begynde på GF1 hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller hvis det er op til et år siden du gik ud af 9. eller 10. klasse.

 

Adgangskrav til hovedforløbet er, at du skal have gennemført Grundforløbet, dyr planter og natur, med opnåede kompetencer til hovedforløbet, Landmand.

Der kan godskrives for andre erhvervsuddannelser efter en nærmere afklaring som skolen foretager.

Brobygning

Brobygning for 9. og 10. klasse elever på Gråsten Landbrugsskole

Formålet med brobygning er at give dig indsigt i uddannelsen til landmand. Du vil få præsenteret Fagretning landbrug fra Indgangen Fødevarer, jordbrug og oplevelser. Du vil få mulighed for at komme med i staldene på skolen, da vi både køer, svin og markbrug på skolens landbrug. Du får mulighed for at opleve hvad det vil sige at gå på en landbrugsskole og bo på en kostskole.

Der tilbydes brobygning på Gråsten Landbrugsskole i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Tilmelding foregår på hjemmesiden www.brobygning.net i samarbejde med din UU-vejleder.

Gråsten Landbrugsskole tilbyder brobygning til elever fra hele landet.

Brobygning for studerende på VUC på Gråsten Landbrugsskole
Formålet med brobygning er at give dig indsigt i uddannelsen til landmand. Du vil få præsenteret uddannelsens opbygning og blive klogere på om denne uddannelse er den rigtige for dig. Du vil blive præsenteret for de krav og muligheder uddannelsen giver dig for arbejde efterfølgende. Du vil komme med i staldene på skolen, da vi både køer, grise og markbrug på skolens landbrug. Du får mulighed for at opleve hvad det vil sige at gå på en landbrugsskole.
Der tilbydes brobygning på Gråsten landbrugsskole i samarbejde med VUC Syd.

Gråsten Landbrugsskole har følgende startterminer i skoleåret 2020-21:

Er du interesseret i nærmere information eller at tilmelde dig et af nedenstående hold så send os en mail på gl@gl.dk

 

Forløb Varighed Start slut
Grundforløb 1 20 uger 3. august 2020 8.januar 2021
Grundforløb 2 20 uger 3. august 2020 18. december 2020
Grundforløb 2 20 uger 11. januar 2021 18. juni 2021
EUX-GF 1 20 uger 3. august 2020 8.januar 2021
EUX-GF 2 20 uger 11. januar 2021 18. juni 2021
1. Hovedforløb 16 uger 31. august 2020 18. december 2020
EUX-1.hovedforløb 40 uger 3. august 2020 18. juni 2021
2. Hovedforløb 20 uger 27. januar 2021 25. juni 2021
EUX- 2.hovedforløb 22,5 uger 4. januar 2021 25. juni 2021
Studenterlinje GF 11 uger 10. august 2020 15. oktober 2020
Studenterlinje h1 10 uger 19.oktober 2020 15. januar 2021
Produktionsleder 20 uger 25. august 2020 26. januar 2021
Agrarøkonom 40 uger 3. februar 2020 29. januar 2021

Startdatoer

Grundforløb 1

20 uger
3. august 2020 – 8. januar 2021

Læs mere

Grundforløb 1

20 uger
3. august 2020 – 8. januar 2021

Bo på skolen

Bo på skolen

I skoleperioderne kan du bo på Gråsten Landbrugsskole, og du vil derfor blive en del af det øvrige kostskoleliv med skolens øvrige elever og studerende.

Økonomi

Økonomi
Under 18 år:
Omkostninger til kostskolen dækkes af ministeriet.
Over 18 år:
Mulighed for statens uddannelsesstøtte. Beløb afhænger af alder og boligstatus mm.
Se nærmere under www.su.dk
Med uddannelsesaftale:
Løn i praktikperioden og efterfølgende skolegang.
Se nærmere på: www.jordbrugetsuddannelser.dk

Priser
(med forbehold for prisjusteringer)
Depositum 500 kr.
Bøger 2. skoleperiode GF2 ca. 2.000 kr.
Bøger 3. skoleperiode 1. HF ca. 1.500 kr.
Bøger 4. skoleperiode 2. HF ca. 2.500 kr.
Studieture Efter aftale
Øvrige aktuelle priser fremgår af vores hjemmeside.

Undervisning & bedømmelse

Undervisning og bedømmelse

De studiekompetencegivende fag undervises på skolen i samarbejde med HTX.
I løbet af EUX-uddannelsen skal du udarbejde en række større skriftlige opgaver, samt et afsluttende eksamensprojekt, hvor fagene fra landbrugsuddannelsen kombineres
med de studiekompetencegivende fag.

Skolens bedømmelsesplaner beskriver hvorledes eleverne og de studerende bliver bedømt ved afsluttende prøver samt omfanget af løbende evalueringer.

Bedømmelsesplanerne bliver løbende opdateret som følge af eksempelvis ændringer i bekendtgørelser.
Eleven/den studerende har mulighed for at se hvorledes eksamensform og antal af prøver i uddannelsens enkelte elementer.

Du kan finde bedømmelsesplaner for alle forløb i nedenstående links.

Studievejledning

Studievejledning
Kan du ikke finde svar på vores hjemmeside, eller vil du gerne tale med en person, er du velkommen til at sende en e-mail, ringe eller komme forbi på skolen.

Hovedkontoret træffes på:

Gråsten Landbrugsskole
Fiskbækvej 15
6300 Gråsten
Tlf 74 65 10 24

Du kan via mail rette dine spørgsmål til

Vejleder Anette Dalgas Ehlert ac@gl.dk
Dir. telefon 7365 3604 / mobil: 4116 6890

Vejleder Kirsten Broch Nielsen, kbn@gl.dk
Dir. telefon 7365 3602 / mobil 6162 7724

Vejledning under praktikken
Under praktikken er du velkommen til at kontakte os, men her står også praktikpladsudvalget og ungdomskonsulenterne klar til at hjælpe dig.

Flere links til uddannelse i landbruget
I vores linksamling under ‘Elev’ i hovedmenuen finder du blandt andet en oversigt over en række hjemmesider, der vedrører job og uddannelse i landbruget.

Tryk “Her” for at gå direkte til siden.

Info frem til skolestart

Info frem til skolestart

Studieture

Studieture

På alle skoleforløb indgår en kortere eller længere studietur som en del af undervisningen.

Vi udbyder studieture med en blanding af såvel faglige som kulturelle besøg og du får god mulighed for at lære om et andet lands landbrug, sprog og kultur.

Studieture på Grundforløb 1 og 2
På Grundforløb 1 (EUD og EUX) vil der være en to-dagsstudietur.

Hvert andet år går turen til Tyskland, hvor der aflægges besøg på Agritechnica ved Hannover ligesom der er besøg på tyske landbrug og virksomheder.
Hvert andet år vil studieturen være en indlandstur med besøg på landbrugsudstillingen Agromek i Herning kombineret med faglige og kulturelle besøg i Danmark.

På Grundforløb 2 vil der være 1-2 éndagsture, der som oftest vil være en tur til den sønderjyske vestkyst, hvor der besøges forskellige landbrugsbedrifter undervejs ligesom der vil være besøg på Agromek i Herning hvert andet år.

Studietur på 1. hovedforløb
Studieturen på 1 Hovedforløb går i år til Syd og midt Sverige. Vi bor på vandrehjem et eller 2 steder. Vi besøger bla. Forskellige virksomheder bla. Väderstad og evt. Husqvarna. Desuden besøg på Svenske landbrug. Sydsverige er kendt for mange store planteavlsbrug. Men også mange kvægproduktioner og desuden svineavl”.

Studieturene 2020
Studieture til tre destinationer
Kommende 2. hovedforløbselever,EUD og nuværende 1. hovedforløbselever,EUX har valget mellem Portugal, Sydafrika eller Californien. Vi skal opleve Landbrug, kultur, natur og aktiviteter.

Sydafrika
* Kaffefarm
* Sukkerrør
* Malkekvæg
* Bananer
* Brahman-kødkvæg
* Lokal planteavl/selvforsyning
* Besøg på lokal skole
* Safari – Kryger Nationalpark
* Picnic i det grønne
* Flot natur + aktiviteter

Portugal
* Sortfodssvin
* Korkege, eucaluptus
* Diverse grøntsager
* Vindruer
* Oliven
* Fedekvæg + malkekvæg
* Korn, raps, spec. afgrøder
* Får
* Picnic i det grønne
* Flot natur + aktiviter

Californien
* Nødde-produktion
* Malkekvæg + fedekvæg
* Vindruer
* Majs
* Citrus/frugt/grøntsager
* Bomuld
* Yosemite/Sequia Nationalpark
* Grand Canyon West
* Picnic i det grønne
* Flot natur og aktiviter

 

Studietur på produktionsleder
På Produktionslederforløbet går studieturen til Holland. Vi har mange gode kontakter til landbrugsbedrifter i Holland.
Nærmere program følger.

Studietur på Agrarøkonom
På dette forløb vil der være 3 studieture heraf to kortere indenlands ture samt en tur til Bruxelles.

På studieturen til Bruxelles vil der være besøg i EU-parlamentet, hvor gruppen mødes med danske medlemmer af EU-parlamentet, som vil fortælle om arbejdet i parlamentet. Der vil også være besøg hos nogle af de danske lobbyister herunder Landbrug og Fødevarers kontor i Bruxelles.

Indlandsturene vil typisk være en 3-dagstur, hvor der besøges en række forskellige virksomheder med bla. nicheproduktion ligesom der vil være fokus på afsætning og markedsføring. På 2-dagsturen besøges landbrugsvirksomheder hvor produktionsudvikling vil være den røde tråd.
De studerende vil i samarbejde med lærerne arrangere de to indlandsture og vil dermed i høj grad selv være med i beslutningen omkring hvilke virksomheder, der besøges.

Desuden vil der på Agrarøkonomstudiet være mulighed for frit at vælge en destination hvor du- enten alene eller i en gruppe – kan komme til udlandet i forbindelse med hovedopgavens praktikperiode. Dette ophold kan danne udgangspunkt for den afsluttende hovedopgave med en faglig problemstilling i det valgte land.

Mulighederne er mange – kun fantasien sætter grænser.

Praktik i udlandet

Praktik i udlandet

Er du interesseret I at komme i praktik i udlandet, vil vi meget gerne hjælpe.
Du kan rejse på egen hånd eller sammen med en af vores partnere:

Travel 2 Farm www.t2f.dk
Agriventure www.agriventure.com
ALOTT www.alott.dk

Under alle omstændigheder er det en rigtig god idé at kontakte os – så vi kan få styr på uddannelsesaftalen
Og der er rigtig gode økonomiske muligheder for at få betalt rejsen og suppleret lønnen op til dansk lønningsniveau.

Se nærmere på www.aer.dk og www.udiverden.dk Der er (næsten) ingen undskyldninger for at blive hjemme!

Fremtidsmuligheder

Fremtidsmuligheder