You are here:

Erhvervsleder i landbruget

Som agrarøkonom uddannes du til at overtage en landbrugsvirksomhed og til at forestå den strategiske udvikling af virksomheden.

Målet for undervisningen:

Varetage den økonomiske styring, vurdere alternativer inden for finansiering og etablering, udarbejde en markedsføringsplan og salgsstrategi, kommunikere strategisk, udarbejde en langsigtet strategisk plan, forestå projektledelse og indsamle, analysere og vurdere relevant viden.

Der undervises i fagområderne produktionsudvikling, miljø og ressourcestyring, etablering, strategi, finansiering, internationalt økonomi, erhvervsøkonomi, afsætningsstrategi, innovation, projektstyring og personlig udvikling ligesom en del af forløbet vil være arbejde med den afsluttende hovedopgave.

Undervejs vil der være faglige ekskursioner både indenlands og udlands.

Som en del af agrarøkonomstudiet har du mulighed for at aflægge eksamen i en række akademifag som f.eks. afsætningsstrategi, erhvervsøkonomi og projektstyring. Ønsker du yderligere oplysninger om akademifagene kan du kontakte skolens vejledere.

Skolestart: Ultimo januar
Varighed: 40 uger
Tilmelding (formular)

20 ugers grundforløb

Adgangskrav

Adgangskrav

????

Startdatoer

Gråsten Landbrugsskole har følgende startterminer i skoleåret 2020-21:

Er du interesseret i nærmere information eller at tilmelde dig et af nedenstående hold så send os en mail på gl@gl.dk

 

Forløb Varighed Start slut
Grundforløb 1 20 uger 3. august 2020 8.januar 2021
Grundforløb 2 20 uger 3. august 2020 18. december 2020
Grundforløb 2 20 uger 11. januar 2021 18. juni 2021
EUX-GF 1 20 uger 3. august 2020 8.januar 2021
EUX-GF 2 20 uger 11. januar 2021 18. juni 2021
1. Hovedforløb 16 uger 31. august 2020 18. december 2020
EUX-1.hovedforløb 40 uger 3. august 2020 18. juni 2021
2. Hovedforløb 20 uger 27. januar 2021 25. juni 2021
EUX- 2.hovedforløb 22,5 uger 4. januar 2021 25. juni 2021
Studenterlinje GF 11 uger 10. august 2020 15. oktober 2020
Studenterlinje h1 10 uger 19.oktober 2020 15. januar 2021
Produktionsleder 20 uger 25. august 2020 26. januar 2021
Agrarøkonom 40 uger 3. februar 2020 29. januar 2021

Startdatoer

Grundforløb 1

20 uger
3. august 2020 – 8. januar 2021

Læs mere

Grundforløb 1

20 uger
3. august 2020 – 8. januar 2021

Bo på skolen

Bo på skolen

I skoleperioderne kan du bo på Gråsten Landbrugsskole, og du vil derfor blive en del af det øvrige kostskoleliv med skolens øvrige elever og studerende.

Økonomi

Studieøkonomi

Uddannelsen er SU-berettiget.
Se nærmere under www.su.dk.
Husk også legatmulighed.

Priser
(med forbehold for prisjusteringer)
Bøger ca. 1.650 kr.
Udlandstur ca. 5.500 kr.

Øvrige aktuelle priser fremgår af vores
hjemmeside.

Undervisning & bedømmelse

Undervisningen

På Gråsten Landbrugsskole gennemføres undervisningen i forhold til deltagernes faglige interesser i f.eks. svineproduktion, kvægbrug og markbrug.

Undervisningen veksler mellem:
• Klasseundervisning med opgaveløsning, udarbejdelse af tværfaglige opgaver og projekter
• Anvendelse af IT-baserede styringsredskaber
• Inddragelse af gæstelærere
• Ekskursioner til landbrugsbedrifter og landbrugsrelaterede virksomheder
• Deltagelse i relevante landbrugsfaglige møder
• Studietur til udlandet

Fagområder

Økonomi (20 %)
Analyse af de enkelte driftsgrenes indflydelse på den samlede økonomi. Budgetlægning og vurdering af budgetforudsætninger. Driftsregnskab og analyse.

Praktisk ledelse (30 %)
Daglig ledelse af medarbejdere og oplæring af elever. Coaching, motivation og udvikling af medarbejdere. Psykologiske emner af betydning for varetagelse af ledelsesopgaver og personlighedsudvikling samt af betydning for samarbejde og konfliktløsning.

Produktionsstyring (50%)
Biologiske forholds betydning for optimering af produktionen. Produktions- og økonomibudgetter samt styringssystemer. Anvendelse af styringsredskaber til arbejdstids-planlægning og logistik.

Eksamen

Gennemføres som en case over en landbrugsvirksomhed som skolen har valgt. Projektet er en analyse af virksomheden og skal indeholde forslag til optimering af produktionen.
Projektet forsvares mundtligt og der gives karakter efter 7-trins skalaen.

Studievejledning

Studievejledning

Kan du ikke finde svar på vores hjemmeside, eller vil du gerne tale med en person, er du velkommen til at sende en e-mail, ringe eller komme forbi på skolen.

Hovedkontoret træffes på:

Gråsten Landbrugsskole
Fiskbækvej 15
6300 Gråsten
Tlf 74 65 10 24

Du kan via mail rette dine spørgsmål til

Vejleder Anette Dalgas Ehlert ac@gl.dk
Dir. telefon 7365 3604 / mobil: 4116 6890

Vejleder Kirsten Broch Nielsen, kbn@gl.dk
Dir. telefon 7365 3602 / mobil 6162 7724

Vejledning under praktikken
Under praktikken er du velkommen til at kontakte os, men her står også praktikpladsudvalget og ungdomskonsulenterne klar til at hjælpe dig.

Flere links til uddannelse i landbruget
I vores linksamling under ‘Elev’ i hovedmenuen finder du blandt andet en oversigt over en række hjemmesider, der vedrører job og uddannelse i landbruget.

Tryk “Her” for at gå direkte til siden.

Info frem til skolestart

Info frem til skolestart

??

Studieture

Studieture

På alle skoleforløb indgår en kortere eller længere studietur som en del af undervisningen.

Vi udbyder studieture med en blanding af såvel faglige som kulturelle besøg og du får god mulighed for at lære om et andet lands landbrug, sprog og kultur.

 

Studietur på produktionsleder
På Produktionslederforløbet går studieturen til Holland. Vi har mange gode kontakter til landbrugsbedrifter i Holland. Nærmere program følger.

Studietur på Agrarøkonom
På dette forløb vil der være 3 studieture heraf to kortere indenlands ture samt en tur til Bruxelles.

På studieturen til Bruxelles vil der være besøg i EU-parlamentet, hvor gruppen mødes med danske medlemmer af EU-parlamentet, som vil fortælle om arbejdet i parlamentet. Der vil også være besøg hos nogle af de danske lobbyister herunder Landbrug og Fødevarers kontor i Bruxelles.

Indlandsturene vil typisk være en 3-dagstur, hvor der besøges en række forskellige virksomheder med bla. nicheproduktion ligesom der vil være fokus på afsætning og markedsføring. På 2-dagsturen besøges landbrugsvirksomheder hvor produktionsudvikling vil være den røde tråd.
De studerende vil i samarbejde med lærerne arrangere de to indlandsture og vil dermed i høj grad selv være med i beslutningen omkring hvilke virksomheder, der besøges.

Desuden vil der på Agrarøkonomstudiet være mulighed for frit at vælge en destination hvor du- enten alene eller i en gruppe – kan komme til udlandet i forbindelse med hovedopgavens praktikperiode. Dette ophold kan danne udgangspunkt for den afsluttende hovedopgave med en faglig problemstilling i det valgte land.

Mulighederne er mange – kun fantasien sætter grænser.

Fremtidsmuligheder

Fremtidsmuligheder

??