studenterforløb 2 topbillede klar

Studenterforløbet

Vores studenterforløb gør det muligt at blive faglært landmand på kortere tid, end hvis du tager EUX’en eller EUD’en. For at blive optaget er det et krav, at du har en gymnasial uddannelse eller en anden faglært uddannelse (EUD)

Studenterforløbet giver mange muligheder

Studenterforløbet er en uddannelse, der retter sig mod dig, som har interesse for landbrug, natur og miljø. Det kan være, at du med en gymnasial uddannelse i bagagen drømmer om at arbejde inden for landbrug.

Man kan dog også vælge studenterforløbet, hvis man ønsker at videreuddanne sig, f.eks. til jordbrugsteknolog, dyrlæge, agrobiolog eller agronom.

Det kan også være, at du er interesseret i at tage en landbrugsuddannelse, fordi du gerne vil arbejde med grøn omstilling og bæredygtighed. Her vil landbrugsuddannelsen også give en god basis for videre kvalificering eller studier.


Højt tempo på afkortet uddannelse

På Studenterforløbet bliver der undervist i et højt tempo, da de i alt 21 uger er et afkortet forløb og et afkortet 1. hovedforløb. For at blive optaget er det et krav, at man har en gymnasial uddannelse. De 21 uger på Studenterforløbet er delt op i en Grundforløbsblok (10 uger) og en 1. hovedforløbsblok (11 uger).

Hvis man vælger at gå videre med 1. hovedforløbsblokken, skal man have en uddannelsesaftale med en landmand. Efter de 21 uger følger et praktikforløb på et landbrug, inden der kan afsluttes med 2. hovedforløb på skolen, hvorefter man er uddannet Landmand.

De fleste, der vælger Studenterforløbet, beslutter sig for at bo på skolen i de 21 uger. Denne mulighed er der også, hvis man vælger at gå videre med 2. hovedforløb.

Uddannelsens opbygning

Studenterindgang

2. hovedforløb

Grundforløb
10 uger
på skole

1. hovedforløb
11 uger (vejledende)
på skole

Oplæring
20 måneder
på et landbrug

Skoleforløb
20 uger

Grundforløb

En del af undervisningen er praktisk og foregår i skolens stalde og værksteder.
Endvidere undervises der i grundlæggende biologi, plantekendskab og husdyr. Obligatoriske kurser som § 17 kursus (svejsning), medicinkursus og brandbekæmpelse er også en del af dette forløb.

De 10 uger afsluttes med et projekt, der indeholder både teoretiske og praktiske opgaver.

Det afsluttende projekt er udgangspunkt for en mundtlig eksamen.

1. hovedforløb

Dette forløb indeholder en mere teoretisk undervisning i økonomi, plantedyrkning, husdyrbiologi, bæredygtighed og teknik. Som supplement til plante- og teknikundervisningen kan man erhverve sig sprøjtecertifikatets delprøve 1 og 4. Endelig kan der vælges forskellige valgfrie specialefag. 1. hovedforløbsblokken afsluttes med en tværfaglig opgave

 

Landbrugsassistent

Du kan vælge at afslutte 1. hovedforløb med en eksamen og herefter afslutte som Landbrugsassistent. Udover den aflagte eksamen kræver det dog (i de fleste tilfælde) yderligere to måneders praktik efter skoleopholdet.

Oplæring - Trin 1

I oplæringsperioden afprøver du de ting, du har lært på skolen, bliver rutineret i arbejdet og oplever hverdagen i jobbet. Du får praktisk oplæring i de arbejdsområder, der hører til din uddannelse.

Du skal selv finde en læreplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med lærestedet, men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig godt på vej.

Vi har et stærkt netværk blandt læremestre og plejer at sige, at når vores grundforløbsklasser er færdige, er der en aftale til alle, som vil landbruget.

Der er flere muligheder, når du skal finde læreplads til uddannelsen efter grundforløbet (hovedforløbet). Du kan finde en virksomhed, der dækker hele dit oplæringsforløb, eller du kan kombinere flere kortere aftaler med flere virksomheder.

Kontakt evt. vores lærepladskonsulenter

Kontakt os

– vi hjælper dig videre

Studenterforløb

Anette Dalgas Ehlert

Studiesekretær og vejleder

Studenterforløb

Kirsten Broch Nielsen

Vejleder & Uddannelsesleder

Oplæring - Trin 2

På Trin 2 af oplæring bygger du yderligere på det, som du har lært på Grundforløb 1 og 2, Trin 1 af din oplæring og 1. hovedforløb. Dette trin af oplæringen varer op til 6,5 måneder.

2. hovedforløb

På 2. hovedforløb afsluttes uddannelsen til Faglært landmand med speciale i enten svin, kvæg, fjerkræ eller planter. I alle specialerne er der mulighed for at vælge økologi.

 

Fagene

Er afhængig af det speciale, der vælges, men nogle fag er fælles for alle. Dette gælder f.eks. virksomhedsøkonomi, samfundsfag, bæredygtighed, miljø samt iværksætteri og innovation. Ud over de fag, der hører til det valgte speciale, kan der vælges blandt fag som f.eks. planteværn, teknik, natur- og landskabspleje, finansiering og investering, GPS, grøntsagsproduktion.

 

Undervisningsform

På 2. hovedforløb er det fortrinsvis teoretisk undervisning, men undervejs inddrages mange praktiske eksempler fra landbruget, ligesom der arbejdes med flere cases på forløbet.

 

Varighed

2. hovedforløb begynder i februar og har en varighed af 20 uger.

2. hovedforløb afsluttes med eksamen og bevis som Faglært landmand.

Start datoer

Man starter på Studenterforløbet i august.

Har du spørgsmål

Kontakt os

– vi hjælper dig videre

Studenterforløb

Anette Dalgas Ehlert

Studiesekretær og vejleder

Studenterforløb

Kirsten Broch Nielsen

Vejleder & Uddannelsesleder