Elevforeningen 1

Elevforeningen

Når man har været elev på Gråsten Landbrugsskole, kan man holde kontakt med skolen ved at melde sig ind i elevforeningen, som hedder Gråsten Elever.

Hvert år udsender den et årsskrift og det er også elevforeningen, som i samarbejde med skolen arrangerer et årligt elev- og jubilarmøde. Det er en gammel forening – i 2024 fylder den 100 år, hvilket vil blive fejret på forskellig vis.

Foreningens vedtægter kan ses her.

Kort og godt om elevforeningen

Foreningen Gråsten Elever blev oprettet i 1925.

Foreningens formål er dels at være bindeled mellem Gråsten Landbrugsskole og dens tidligere elever, lærere og øvrige medarbejdere, dels at være en støtte for Gråsten Landbrugsskole.

Foreningen afholder et årligt elevmøde på Gråsten Landbrugsskole. Desuden udsender foreningen et årligt elevskrift.

Medlemskab koster 125 kr. årligt, som opkræves i december. Man kan tilmelde sig ved at skrive en mail til foreningens sekretær, landbrugslærer Bent Nielsen, bn@gl.dk .

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf de 3 er valgt af generalforsamlingen. De 2 øvrige medlemmer er valgt af de 2 seneste årgange, som har uddannet sig til Landmand (2. hovedforløb).

Årsskriftet

Årsskriftet udsendes 1 gang årligt i december.

Blandt artiklerne er forstanderens gennemgang af årets begivenheder på skolen og skolens landbrug. Skolens lærere orienterer i mere fagligt prægede artikler om årets gang i de forskellige driftsgrene på skolens landbrug. Herudover kan der være beretninger fra lærerne om pædagogiske tiltag, ligesom der er reportager fra nogle af årets studieture.

En meget væsentlig del af årsskriftet er ”Nyt fra gamle elever”, hvor årgangsredaktører har samlet nyt om årgangens elever.

Årsskriftet er rigt illustreret med farvefotos og redigeres af foreningens sekretær, landbrugslærer Bent Nielsen, bn@gl.dk .

Læs det seneste årsskrift her.

Elevmøde og jubilarsammenkomst

Alle tidligere elever og ansatte indbydes til elevmøde, der afholdes:

Torsdag d. 6. juni 2024 kl. 15.00

Samtidig indkaldes til generalforsamling i foreningen “Gråsten Elever”. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Program for elevmødet og jubilarsammenkomsten:

Kl. 15.00 Velkomst v. forstander Bjarne Ebbesen

Kl. 15.10 Generalforsamling i “Gråsten Elever”

Kl. 15.30 Kaffe- og jubilarsammenkomst for de enkelte årgange

Kl. 17.00 Fotografering

Kl. 17.30 Jubilarmiddag og kaffe

Herefter åbent hus på skole og landbrug.

 

Følgende årgange har jubilæum i 2024:

1958-59, 1963-64, 1968-69. 1973-74, 1978-79, 1983-84, 1988-89, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 og 2019.

 

Se indbydelsen her: Indbydelse 2024

Elevforeningens bestyrelse

Formand
Rasmus Henne Lehmann
, Broager (årgang 2014)

 

Næstformand
Henning Jakobsen, Djernæs (årgang 2014)

 

Sekretær
Landbrugslærer Bent Nielsen, Gråsten

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Rikke Solgaard Jensen, Brande (årgang 2023)

Lukas Mailund Schmidt, Toftlund (årgang 2023)