default

Vi vil uddanne fagligt selvstændige elever/studerende på et erhvervsmæssigt højt niveau.

 

Gråsten Landbrugsskole er en ambitiøs skole, hvis fremmeste mål er at uddanne kompetente og fagligt dygtige landmænd og studenter. Vi ruster vores elever til et arbejdsliv i landbruget, til at studere videre inden for branchen eller til at fortsætte deres studier på andre fagområder.

Vi er en skole, der både tilbyder erhvervsfaglig og gymnasial uddannelse. Vi stræber altid efter at holde et højt niveau, uanset hvad vi beskæftiger os med. Vores personalegruppe er mangfoldig med brede erfaringer inden for landbrug, undervisningssektoren og andre erhverv. Som en af de eneste landbrugsskoler i landet driver vi vores eget landbrug, hvilket giver en god vekselvirkning mellem teori og praksis.

I landbrugs- og gymnasiefag og i vores praksis på gården arbejder vi med bæredygtighed, og vi inddrager FN’s Verdensmål i undervisningen. Vi arbejder på at være på forkant med udviklingen inden for teknologi og klima. Derfor har vi malkerobotter og foderrobotsystem i kvægstalden og råder over et biogasanlæg, der producerer strøm og varme til skolen. Vi tilbyder alle trin og retninger inden for landbrugsuddannelsen, og desuden tilbyder vi den gymnasiale uddannelse EUX-landbrug.

Medarbejdere
Alle medarbejdere

Alberta Lykke Jensen

Opvasker

Alle medarbejdere

Anette Dalgas Ehlert

Studiesekretær og vejleder

Alle medarbejdere

Anita Meldgaard Rasmussen

Lærer

Fag: Kvæg, biologi, bæredygtighed
Alle medarbejdere

Anja Petersen

Køkkenassistent

Alle medarbejdere

Anne Mette Thomsen Andersen

Lærer

Fag: Biologi, naturpleje, naturfag, matematik
Alle medarbejdere

Annika Dam Engebjerg

Lærer, læsevejleder

Fag: Kvæg, biologi
Alle medarbejdere

Asbjørn Hornbæk Høeg Jensen

Lærer

Fag: Gris, bæredygtighed, bygninger, staldmekanisering
Alle medarbejdere

Asger Feddersen

Lærer

Fag: Økonomi, innovation, naturfag, grøn energi, arbejdsmiljø/APV
Alle medarbejdere

Bent Kloster

Lærer

Fag: Økonomi, finansiering, strategi, samfundsfag
Alle medarbejdere

Bent Nielsen

Lærer

Fag: Naturfag, økonomi, samfundsfag
Alle medarbejdere

Birgit Skræp Hansen

Køkkenleder

Alle medarbejdere

Bjarne Ebbesen

Forstander

Alle medarbejdere

Brian Hansen

Pedelmedhjælper

Alle medarbejdere

Caroline Franson

Køkkenmedhjælper

Alle medarbejdere

Carsten Fredsted

Lærer

Fag: Planter, biologi, øko økonomi,
Alle medarbejdere

Christian Hofman

Lærer

Fag: Teknik, planter
Alle medarbejdere

Christian Nørgaard Carlsen

Pedelleder

Alle medarbejdere

Christian Skov Pedersen

Lærer

Fag: Gris, bæredygtighed, samfundsfag
Alle medarbejdere

Christoph Hommelhoff

Lærer

Fag: Teknik, bygninger
Alle medarbejdere

Dorthe Beblein

Rengøringsmedarbejder

Alle medarbejdere

Dorthe Kreiberg

Lærer

Fag: Ledelse, innovation, naturpleje, Arbejdsmiljø/APV
Alle medarbejdere

Evan Johansen Damm

Pedel

Alle medarbejdere

Frits Detlefsen

Lærer

Fag: Planter, teknik
Alle medarbejdere

Hanne Poulsen

Køkkenassistent

Alle medarbejdere

Hans Christian Skov

Gårdbutiksmedarbejder

Alle medarbejdere

Hans Clausen

Frivillig medhjælper

Alle medarbejdere

Heidi Gylling Jensen

Køkkenassistent

Alle medarbejdere

Henriette Ebbesen

Viceforstander

Alle medarbejdere

Inger Schultz

Lærer

Fag: Planter, biologi
Alle medarbejdere

Jeanette Wind

Controller

Alle medarbejdere

Jim Christensen

Lærer

Fag: Kvæg, biologi, naturfag
Alle medarbejdere

Johanne Marie Mathiasen

Lærer

Fag: Gris, biologi
Alle medarbejdere

John Mau

Pedel

Alle medarbejdere

Jørgen Peter Lyck Lei

Ansvarlig for markbrug

Alle medarbejdere

Julie Dencker Nielsen

Køkkenmedhjælper

Alle medarbejdere

Karina Rasmussen

Rengøringsmedarbejder

Alle medarbejdere

Kathrine Engdal Nielsen

Lærer

Fag: Gris
Alle medarbejdere

Ken Roager Paulsen

Lærer

Fag: Teknik
Alle medarbejdere

Kirsten Bohlbro-Petersen

Køkkenassistent

Alle medarbejdere

Kirsten Broch Nielsen

Vejleder & Uddannelsesleder

Alle medarbejdere

Klara Thaysen Simonsen

Elev i kvægstalden

Alle medarbejdere

Laila Christensen Jessen

Sekretær

Alle medarbejdere

Lars Hellesøe Lorenzen

Pedelmedhjælper/gårdbutiksmedarbejder

Alle medarbejdere

Lars Kjelde

Gårdbutiksmedarbejder

Alle medarbejdere

Lene Frimer Jørgensen

Lærer

Fag: Kvæg, biologi
Alle medarbejdere

Lesly Vernyuy Yufenyuy

Rengøringsmedarbejder

Alle medarbejdere

Line Winther Røikjær

Lærer

Fag: Matematik, idræt
Alle medarbejdere

Lotte Engelbreth

Lærer, læsevejleder

Fag: Dansk
Alle medarbejdere

Lotte Ottzen Andersen

Lærer, EUX-koordinator

Fag: Dansk, psykologi, engelsk
Alle medarbejdere

Magnus Bo

Ansvarlig for kvægstalden

Alle medarbejdere

Majbritt Bonefeld Petersen

Lærer

Fag: Biologi, kemi, kvæg
Alle medarbejdere

Malene Zoëga Schou

Ansvarlig for grisestalden

Alle medarbejdere

Martin Hornsleth

Lærer

Fag: Engelsk, retorik, dansk
Alle medarbejdere

Morten Alnor-Bonefeld

Lærer

Fag: International økonomi, virksomhedsøkonomi, finansiering, strategiplanlægning, idræt
Alle medarbejdere

Morten Christensen

Koordinator for landbruget

Alle medarbejdere

Morten Paasch Hansen

Koordinator (arrangementer, sociale medier, billeder, FarmerCamp)

Alle medarbejdere

Morten Pustelnik

Lærer

Fag: Økonomi, erhvervsøkonomi, øko økonomi, idræt, arbejdspladskultur
Alle medarbejdere

Nicklas Jepsen

Lærer

Fag: Gris, idræt
Alle medarbejdere

Niels Gunnar Fritzner Klitø

Lærer

Fag: Biologi, kemi, matematik
Alle medarbejdere

Nis Matthiesen

Lærer

Fag: Gris, bygninger, arbejdsmiljø/APV, teknik, brobygning
Alle medarbejdere

Oscar Franson

Køkkenmedhjælper

Alle medarbejdere

Panna Malene Schneefeldt

Køkkenassistent

Alle medarbejdere

Patrick Greve Madsen

Køkkenmedhjælper

Alle medarbejdere

Peter Bonde Christensen

Pedel

Alle medarbejdere

Peter O. Danielsen

Lærer

Fag: Matematik, idræt
Alle medarbejdere

Serena Albeck Jonas

Lærer

Fag: Kvæg, biologi, brobygning
Alle medarbejdere

Siff Vanghøj Faudel

Lærer

Fag: Dansk, engelsk
Alle medarbejdere

Signe T Hansen

Medhjælper i kvægstalden

Alle medarbejdere

Stine Lenger

Gartner

Alle medarbejdere

Stinne Thomsen

Lærer

Fag: Matematik, fysik
Alle medarbejdere

Svenja Schneider

Medhjælper i grisestalden

Alle medarbejdere

Thea Hansen

Køkkenmedhjælper

Alle medarbejdere

Thorkild Nissen

Lærer

Fag: Planter, miljø, sprøjtecertifikat
Alle medarbejdere

Trine Boye Jensen

Køkkenassistent

Alle medarbejdere

Ute Asmussen

Sekretær

Personaleforening

Som ansat på Gråsten Landbrugsskole er man også medlem af skolens personaleforening. Foreningens formål er at ”styrke kammeratskabet”, hvilket sker ved forskellige sammenkomster, f.eks. den årlige julefrokost i december og aktivitetseftermiddage med badminton, volleyball og bordtennis.

Af andre arrangementer kan nævnes ture til nær og fjern. I årenes løb har der f.eks. været ture efter endt arbejdstid til Bryggeriet Fuglsang i Haderslev og til Holbøl Traktormuseum. En lørdagstur til Slesvig og Dannevirke har også været på programmet.

Med års mellemrum arrangeres ture til udlandet, hvor de seneste destinationer har været Østrig (2017) og Irland (2023). De forskellige arrangementer og ture tilrettelægges af foreningens bestyrelse i samarbejde med skolens ledelse.

Foreningens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling og består af 5 medlemmer. De 5 medlemmer vælges, så både gård, køkken, teknik/rengøring, undervisning og administration er repræsenteret.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Esben Sveidal Lauridsen (formand)
Hanne Kryhlmann Iversen (næstformand)
Henning Jakobsen
Søren A. Jensen
Christian Lund
Solveig Kappel
Jes M. Kragh
Birgit Skræp Hansen (medarbejderrepræsentant)
Morten Langendorff Bonefeld (medarbejderrepræsentant)
Emil Jepsen Kjær (elevrepræsentant)
Peter Møller (elevrepræsentant)

 

Forstander Bjarne Ebbesen og bestyrelsen har indgået en resultatlønskontrakt for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Resultatslønskontrakten kan læses her.

 

Billede af bestyrelsen fra generalforsamlingen i skolekredsen maj 2023:

Vedtægter
Vedtægter for Gråsten Landbrugsskole
Vedtægter for Skolekredsen til Gråsten Landbrugsskole
Skolens historie

1924

D. 2. november 1924 åbnede Gråsten Landbrugsskole dørene for det første hold elever.

 

Skolens start

En kreds af sønderjyder havde i årene efter genforeningen i 1920 arbejdet ihærdigt på at oprette en skole, der kunne medvirke til at højne landsdelens landbrug, som på det tidspunkt haltede efter udviklingen i det øvrige Danmark. Flere steder i landsdelen var i spil for en sådan landbrugsskole, men valget faldt ud til fordel for Gråsten. Her kunne man overtage stamparcellen af gården Fiskebæk, der tidligere havde været en domænegård.

Skolen hentede fra starten inspiration fra den danske folkehøjskole. Det kom til udtryk i tankerne om, at Gråsten Landbrugsskole ikke alene skulle dygtiggøre eleverne rent fagligt, men også til at leve det daglige liv med de mange forhold, som måtte møde dem. Kærligheden til ”vort folk og vort land” skulle være overskriften, lød det i indvielsestalen.

 

Skole i grænselandet

Med skolens beliggenhed har grænselandets forhold altid sat sit præg på skolen. At unge fra såvel danske som tyske hjem søgte til skolen, gav dog ikke anledning til konflikt. Der blev talt og sunget på dansk, men det tyske mindretals unge blev ikke udsat for et pres for at forlade deres sindelag.

 

Landbruget

Fra starten har der været tilknyttet et landbrug til skolen. Løbende er det blevet moderniseret, så det hele tiden har levet op til standarden i dansk landbrug, både hvad angår størrelse og teknologisk udvikling. Som noget særligt har landbruget også fungeret som en del af undervisningen. I løbet af skoleopholdet undervises de yngste elever i staldpraktik, mens de ældste årgange især kan tage udgangspunkt i landbruget, når der f.eks. skal laves projekter og diskuteres indretning af stalde.

 

Undervisningen

Skolens undervisning har også forandret sig med tiden. I de første mange år var det i form af foredrag for samtlige af skolens elever på en gang. Siden gik man over til at dele eleverne ud på mindre hold, hvor de kunne lave opgaver og øvelser. Nu om dage foregår undervisningen i en vekselvirkning mellem teori i klassen, øvelser (på laboratorium, i værksteder, stalde og mark) og projektarbejde, hvor der arbejdes i grupper om konkrete emner.

 

Skolelivet

Gråsten Landbrugsskole er andet og mere end landbrug! Om morgenen indledes dagen med morgensang i skolens foredragssal. I løbet af dagen indtages måltiderne i fællesskab i spisesalen. Og i løbet af en skoleuge er der også timer i idræt, som kan være i skolens idrætshal eller i de skønne omgivelser. I 2020 er der foran skolens hovedbygning anlagt en park, hvor der også kan spilles fodbold, basketball og beachvolley.

 

De første 100 år

Når skolen om få år kan fejre sine første 100 år, er det en skole, der løbende har udviklet sig, men som stadig tilstræber grundlæggernes mål om elevernes faglige udvikling og personlige trivsel.

SPS (Specialpædagogisk støtte)

På Gråsten Landbrugsskole er der mulighed for at få støtte, hvis du har en funktions-nedsættelse. Du kan læse mere om mulighederne for at modtage særlig støtte her.

 

Støttegivere

Den specialpædagogiske støtte betjenes dagligt af 2 uddannede læsevejledere, og dem kan du trække på, når der er opgaver mv.

 

Studiestøttetimer:

Der kan søges om SPS-studiestøttetimer under din uddannelse efter de gældende regler. SPS-støttetimerne anvendes til at udarbejde studiestrategier, organisering etc. Eleven kan modtage SPS-timerne både i og udenfor undervisningen.

 

Gratis læse- og skrivestøtte til alle elever

Skolen har licens til CD-ORD og IntoWords, som er programmer der kan læse op og hjælpe med at stave. Programmet kan frit downloades og der er mulighed for at hente nogle af dine fagbøger som ordbøger. Det gør, at du lettere kan anvende fagudtryk i dine opgaver.

 

Andre muligheder

NOTA er et bibliotek og videncenter der beskæftiger sig med bøger og læsning for mennesker med syns- og læsehandicap. Der er mulighed for at søge en ramme til dig, så du får adgang til NOTA, hvis du er ordblind eller synshandicappet. Du kan hente de fleste studiebøger enten som e-bøger eller lydbøger hos NOTA. Læsevejlederne hjælper dig gerne med at få dig indmeldt og hentet bøger.

 

Ordblinde -test & tal- blindtest

Det er muligt at blive testet for ordblindhed på skolen. Forud for test skal eleven og ved under 18 år også forældre underskrive samtykke for, at vi må teste eleven og anvende testen.

Vi glæder os til at møde dig.

 

Skolens læsevejledere:

Annika Dam Engebjerg, ae@gl.dk
Lotte Engelbreth, len@gl.dk

Sorg- og kriseplan

Vi har en sorg- og krisehandleplan, som sikrer, at der bliver taget hånd om f.eks. en elevs alvorlige sygdom eller alvorlige ulykker på skolen.

Den samlede plan, som består af handleplaner til 7 forskellige sorg- og kriseforløb, kan hentes herunder:

Persondatapolitik

Den ansvarlige for persondatasikkerheden på Gråsten Landbrugsskole er forstander Bjarne Ebbesen.

Gråsten Landbrugsskole er dataansvarlig både i forhold til ansatte og elever på skolen.


Elever
I forbindelse med optagelse af elever giver eleverne samtykke til at skolen indsamler og opbevarer de relevante informationer om eleverne herunder fx billeder som bruges til de fælles elevbilleder og på sociale medier. Ligeledes indhentes der altid skriftlig accept, hvis skolen fx anmodes om at foretage en ordblindetest.

 

Til den øvrige behandling af elevers persondata anvendes de af Ministeriet pålagte programmer og UDDATA. Mht. sikring af vores IT system i øvrigt henvises til vores IT fællesskab ”IT-Center Syd”

 

For tidligere elever opbevarer skolen relevante prøver og beviser for bestået uddannelse i papirform. Fremadrettet bliver uddannelsesbeviser kun gemt elektronisk. Alle som arbejder i administrationen har adgang til disse beviser.

Lærerne har som udgangspunkt ikke adgang til elevers personnumre.


Ansatte
Ansøgninger gemmes ikke længere end en måned efter ansøgningsfristen.


Print- og kopimaskiner
Ved alle printere som ikke er personlige etableres pr. 1. august 2018 en nøgle-chip løsning således at opgaver sendt til print først bliver printet når ejeren står fysisk ved maskinen.


Øvrige forhold
Alle ansatte er forpligtet på at udvise størst mulig agtpågivenhed således at personfølsomme oplysninger ikke lækkes. Det betyder bl.a., at:

  • Personfølsomme oplysninger altid er låst inde
  • Selvom vi bruger et sikkert mailsystem via ITCenter-Syd, skal alle sikre sig en ekstra gang at modtageren er den rette, inden personfølsomme oplysninger sendes via mail.
Cookies-politik

Læs om vores cookies-politik

Se vores Cookies politik
Ordensregler

 Ordensregler gældende i skoleåret 2023/24

 

  1. Der er mødepligt til alle timer og til morgensamling. Fritagelse kan kun ske ved udfyldelse af fritagelsesseddel og efterfølgende godkendelse af Lotte Engelbrecht.

  2. Enhver er ansvarlig for sit værelse inkl. inventar. Opsætning af skemaer, billeder og  lignende må kun ske på opslagstavlen. Evt. skader meldes til pedellen.

 3. Biler, motorcykler, knallerter og cykler parkeres på de anviste parkeringspladser eller   cykelskure. Når vi cykler i undervisningstiden, skal vi bruge cykelhjelm. Se i øvrigt  særskilte regler for kørsel i egne biler i undervisningen.

 4. Al kørsel på skolens område skal foregå fornuftigt.

 5. I klasseværelser må kun medbringes vandflaske eller termokop.

 6. Brug af mobiltelefon er som udgangspunkt ikke tilladt i undervisningen, og vi henstiller til, at den ikke bruges i spisesalen. Ingen hat eller overtøj i foredragssal og spisesal.

 7. Hold et lavt lydniveau på værelser og gange. Efter kl. 22.00 skal der være så meget ro på gangene, at man kan sove.

 8. Af sikkerhedsmæssige årsager skal værelsesgangene altid være ryddelige.

 9. Køleskab må ikke medbringes på værelset.

10. Skolens matrikel er total røg- og tobaksfri. Ansatte og elever må heller ikke ryge/anvende tobaksprodukter i arbejds-/undervisningstiden uden for matriklen.

 11. Øl og spiritus er ikke tilladt i undervisnings- og opholdslokaler samt på gange. Øl og spiritus på værelser er IKKE tilladt for GF1, GF2, og 1. HF. Selskabelighed med nævnte   drikke henvises til Caféen. Ingen må optræde beruset på skolens område.

 12. Euforiserende stoffer må ikke indtages eller forefindes på skolens område. Hvis en   elev er påvirket eller i besiddelse af euforiserende stoffer, medfører det bortvisning.

 13. Overtrædelse af ovenstående regler kan resultere i bortvisning fra skolen.

Ledige stillinger

Vi søger en ny SPS-koordinator/læsevejleder og til evt. undervisning i dansk

Søger en ny SPS-koordinator/læsevejleder og til evt. undervisning i dansk - Klik på billedet for mere info