GL fra oven web

Vi vil uddanne fagligt selvstændige elever/studerende på et erhvervsmæssigt højt niveau.

 

Gråsten Landbrugsskole er en ambitiøs skole, hvis fremmeste mål er at uddanne kompetente og fagligt dygtige landmænd og studenter. Vi ruster vores elever til et arbejdsliv i landbruget, til at studere videre inden for branchen eller til at fortsætte deres studier på andre fagområder.

Vi er en skole, der både tilbyder erhvervsfaglig og gymnasial uddannelse. Vi stræber altid efter at holde et højt niveau, uanset hvad vi beskæftiger os med. Vores personalegruppe er mangfoldig med brede erfaringer inden for landbrug, undervisningssektoren og andre erhverv. Som en af de eneste landbrugsskoler i landet driver vi vores eget landbrug, hvilket giver en god vekselvirkning mellem teori og praksis.

I landbrugs- og gymnasiefag og i vores praksis på gården arbejder vi med bæredygtighed, og vi inddrager FN’s Verdensmål i undervisningen. Vi tilbyder alle trin og retninger inden for landbrugsuddannelsen, og desuden tilbyder vi den gymnasiale uddannelse EUX-landbrug.

Medarbejdere
Alle medarbejdere

Alma H. Rosenberg

Køkkenmedhjælper

Alle medarbejdere

Anders Overgaard Ebbesen

Ansvarlig for markbrug og maskiner

Alle medarbejdere

Anette Dalgas Ehlert

Sekretær og vejleder

Alle medarbejdere

Anita M. Rasmussen

Lærer

Alle medarbejdere

Anja Petersen

Køkkenmedhjælper

Alle medarbejdere

Anne Mette Thomsen Andersen

Lærer

Alle medarbejdere

Annika Dam Engebjerg

Lærer

Alle medarbejdere

Asbjørn Hornbæk H. Jensen

Lærer

Alle medarbejdere

Asger Feddersen

Lærer

Alle medarbejdere

Bent Kloster

Lærer

Alle medarbejdere

Bent Nielsen

Lærer

Alle medarbejdere

Bente Fig

Rengøringsmedarbejder

Alle medarbejdere

Birgit Skræp Hansen

Køkkenleder

Alle medarbejdere

Bjarne Ebbesen

Forstander

Alle medarbejdere

Brian Hansen

Pedelmedhjælper

Alle medarbejdere

Carsten Fredsted

Lærer

Alle medarbejdere

Christian Hofman

Lærer

Alle medarbejdere

Christian Skov Pedersen

Lærer

Alle medarbejdere

Christoph Hommelhoff

Lærer

Alle medarbejdere

Dorthe Beblein

Rengøringsmedarbejder

Alle medarbejdere

Dorthe Kreiberg

Lærer

Alle medarbejdere

Eva Lavrsen

Køkkenmedhjælper

Alle medarbejdere

Frits Detlefsen

Lærer

Alle medarbejdere

Hanne Poulsen

Køkkenmedhjælper

Alle medarbejdere

Heidi Gylling Jensen

Køkkenmedhjælper

Alle medarbejdere

Henriette Ebbesen

Viceforstander

Alle medarbejdere

Inger Schultz

Lærer

Alle medarbejdere

Jeanette Wind

Controller

Alle medarbejdere

Jesper Lykke Christensen

Pedelmedhjælper

Alle medarbejdere

Jim Christensen

Lærer

Alle medarbejdere

Johanne M. Mathiasen

Lærer

Alle medarbejdere

Karina Rasmussen

Rengøringsmedarbejder

Alle medarbejdere

Kathrine Engdal Nielsen

Lærer

Alle medarbejdere

Ken R. Paulsen

Lærer

Alle medarbejdere

Kia N. Sørensen

Medhjælper i grisestalden

Alle medarbejdere

Kirsten B. Nielsen

Vejleder & Uddannelsesleder

Alle medarbejdere

Kirsten Bohlbro-Petersen

Køkkenmedhjælper

Alle medarbejdere

Laila Christensen Jessen

Sekretær

Alle medarbejdere

Lars H Lorenzen

Pedelmedhjælper

Alle medarbejdere

Lene Frimer Jørgensen

Lærer

Alle medarbejdere

Lesly Vernyuy Yufenyuy

Rengøringsmedarbejder

Alle medarbejdere

Line Winther Røikjær

Lærer

Alle medarbejdere

Lotte Engelbreth

Lærer

Alle medarbejdere

Lotte Ottzen Andersen

Lærer

Alle medarbejdere

Mads B. Lønne

Ansvarlig for kvægstalden

Alle medarbejdere

Majbritt Bonefeld Petersen

Lærer

Alle medarbejdere

Malene Zoëga Schou

Ansvarlig svinestalden

Alle medarbejdere

Martin Hornsleth

Lærer

Alle medarbejdere

Michael Träger

Pedel

Alle medarbejdere

Mie V Frandsen

Lærer

Alle medarbejdere

Mikkel Ebbesen

Fast afløser i kvægstalden

Alle medarbejdere

Morten Christensen

Ansvarlig for kvægstalden

Alle medarbejdere

Morten Langendorff Bonefeld

Lærer

Alle medarbejdere

Morten Pustelnik

Lærer

Alle medarbejdere

Niels Gunnar Fritzner Klitø

Lærer

Alle medarbejdere

Niels Hansen Schmidt

Fast afløser i kvægstalden

Alle medarbejdere

Nis Matthiesen

Lærer

Alle medarbejdere

Panna Malene Schneefeldt

Køkkenmedhjælper

Alle medarbejdere

Peter Bonde Christensen

Pedelmedhjælper

Alle medarbejdere

Peter O. Danielsen

Lærer

Alle medarbejdere

Randi True

Køkkenmedhjælper

Alle medarbejdere

Serena Albeck Jonas

Lærer

Alle medarbejdere

Siff Vanghøj Faudel

Lærer

Alle medarbejdere

Signe Andersen

Landbrugsmedhjælper

Alle medarbejdere

Signe T Hansen

Landbrugsmedhjælper

Alle medarbejdere

Sofie Emmler Hansen

Køkkenmedhjælper

Alle medarbejdere

Stine Lenger

Gartner

Alle medarbejdere

Stinne Thomsen

Lærer

Alle medarbejdere

Svenja Schneider

Landbrugsmedhjælper

Alle medarbejdere

Thomas Moberg Jørgensen

Pedel

Alle medarbejdere

Thorkild Nissen

Lærer

Alle medarbejdere

Tilde Brink

Opvasker

Alle medarbejdere

Ute Asmussen

Sekretær

Personaleforening

Som ansat på Gråsten Landbrugsskole er man også medlem af skolens personaleforening. Dens formål er at ”styrke kammeratskabet”, hvilket sker ved forskellige sammenkomster, f.eks. den årlige julefrokost i december og aktivitetseftermiddage med badminton, volleyball og bordtennis.

Af andre arrangementer kan nævnes ture til nær og fjern. I årenes løb har der f.eks. været ture efter endt arbejdstid til Bryggeriet Fuglsang i Haderslev og til Holbøl Traktormuseum. En lørdagstur til Slesvig og Dannevirke har også været på programmet.

Med års mellemrum arrangeres ture til udlandet, hvor den seneste destination har været Østrig. De forskellige arrangementer og ture tilrettelægges af foreningens bestyrelse i samarbejde med skolens ledelse.

Foreningens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling og består af 5 medlemmer. De 5 medlemmer vælges, så både gård, køkken, teknik/rengøring, undervisning og administration er repræsenteret.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Esben Sveidal Lauridsen (formand)
Hanne Kryhlmann Iversen (næstformand)
Henning Jakobsen
Søren A. Jensen
Christian Lund
Solveig Kappel
Jacob Christian Nielsen
Birgit Skræp Hansen (medarbejderrepræsentant)
Morten Langendorff Bonefeld (medarbejderrepræsentant)
Emil Jepsen Kjær (elevrepræsentant)
Peter Møller (elevrepræsentant)

 

Forstander Bjarne Ebbesen og bestyrelsen har indgået en resultatlønskontrakt for perioden 1. juli 2021 og 30. juni 2022. Resultatslønskontrakten kan læses her.

Vedtægter
Vedtægter for Gråsten Landbrugsskole
Vedtægter for Skolekredsen til Gråsten Landbrugsskole
Skolens historie

1924

D. 2. november 1924 åbnede Gråsten Landbrugsskole dørene for det første hold elever.

 

Skolens start

En kreds af sønderjyder havde i årene efter genforeningen i 1920 arbejdet ihærdigt på at oprette en skole, der kunne medvirke til at højne landsdelens landbrug, som på det tidspunkt haltede efter udviklingen i det øvrige Danmark. Flere steder i landsdelen var i spil for en sådan landbrugsskole, men valget faldt ud til fordel for Gråsten. Her kunne man overtage stamparcellen af gården Fiskebæk, der tidligere havde været en domænegård.

Skolen hentede fra starten inspiration fra den danske folkehøjskole. Det kom til udtryk i tankerne om, at Gråsten Landbrugsskole ikke alene skulle dygtiggøre eleverne rent fagligt, men også til at leve det daglige liv med de mange forhold, som måtte møde dem. Kærligheden til ”vort folk og vort land” skulle være overskriften, lød det i indvielsestalen.

 

Skole i grænselandet

Med skolens beliggenhed har grænselandets forhold altid sat sit præg på skolen. At unge fra såvel danske som tyske hjem søgte til skolen, gav dog ikke anledning til konflikt. Der blev talt og sunget på dansk, men det tyske mindretals unge blev ikke udsat for et pres for at forlade deres sindelag.

 

Landbruget

Fra starten har der været tilknyttet et landbrug til skolen. Løbende er det blevet moderniseret, så det hele tiden har levet op til standarden i dansk landbrug, både hvad angår størrelse og teknologisk udvikling. Som noget særligt har landbruget også fungeret som en del af undervisningen. I løbet af skoleopholdet undervises de yngste elever i staldpraktik, mens de ældste årgange især kan tage udgangspunkt i landbruget, når der f.eks. skal laves projekter og diskuteres indretning af stalde.

 

Undervisningen

Skolens undervisning har også forandret sig med tiden. I de første mange år var det i form af foredrag for samtlige af skolens elever på en gang. Siden gik man over til at dele eleverne ud på mindre hold, hvor de kunne lave opgaver og øvelser. Nu om dage foregår undervisningen i en vekselvirkning mellem teori i klassen, øvelser (på laboratorium, i værksteder, stalde og mark) og projektarbejde, hvor der arbejdes i grupper om konkrete emner.

 

Skolelivet

Gråsten Landbrugsskole er andet og mere end landbrug! Om morgenen indledes dagen med morgensang i skolens foredragssal. I løbet af dagen indtages måltiderne i fællesskab i spisesalen. Og i løbet af en skoleuge er der også timer i idræt, som kan være i skolens idrætshal eller i de skønne omgivelser. I 2020 er der foran skolens hovedbygning anlagt en park, hvor der også kan spilles fodbold, basketball og beachvolley.

 

De første 100 år

Når skolen om få år kan fejre sine første 100 år, er det en skole, der løbende har udviklet sig, men som stadig tilstræber grundlæggernes mål om elevernes faglige udvikling og personlige trivsel.

SPS (Specialpædagogisk støtte)

Har du brug for særlig støtte?

På Gråsten Landbrugsskole er der mulighed for at få støtte, hvis du har en funktions-nedsættelse. Du kan læse mere om mulighederne for at modtage særlig støtte her

 

Støttegivere

Den specialpædagogiske støtte betjenes dagligt af 2 uddannede læsevejledere, og dem kan du trække på, når der er opgaver mv.

 

Studiestøttetimer

Der kan søges om SPS-studiestøttetimer under din uddannelse efter de gældende regler. SPS-støttetimerne anvendes til at udarbejde studiestrategier, organisering etc. Eleven kan modtage SPS-timerne både i og udenfor undervisningen.

 

Gratis læse- og skrivestøtte til alle elever

Skolen har licens til CD-ORD og IntoWords, som er programmer der kan læse op og hjælpe med at stave. Programmet kan frit downloades og der er mulighed for at hente nogle af dine fagbøger som ordbøger. Det gør, at du lettere kan anvende fagudtryk i dine opgaver.

 

Andre muligheder

NOTA er et bibliotek og videncenter der beskæftiger sig med bøger og læsning for mennesker med syns- og læsehandicap. Der er mulighed for at søge en ramme til dig, så du får adgang til NOTA, hvis du er ordblind eller synshandicappet. Du kan hente de fleste studiebøger enten som e-bøger eller lydbøger hos NOTA. Læsevejlederne hjælper dig gerne med at få dig indmeldt og hentet bøger.

 

Ordblinde -test & tal- blindtest

Det er muligt at blive testet for ordblindhed på skolen. Forud for test skal eleven og ved under 18 år også forældre underskrive samtykke for, at vi må teste eleven og anvende testen.

Vi glæder os til at møde dig.

 

Skolens læsevejledere:

Annika Dam Engebjerg, ae@gl.dk
Lotte Engelbreth, len@gl.dk

Persondatapolitik

Den ansvarlige for persondatasikkerheden på Gråsten Landbrugsskole er forstander Bjarne Ebbesen.

Gråsten Landbrugsskole er dataansvarlig både i forhold til ansatte og elever på skolen.


Elever
I forbindelse med optagelse af elever giver eleverne samtykke til at skolen indsamler og opbevarer de relevante informationer om eleverne herunder fx billeder som bruges til de fælles elevbilleder og på sociale medier. Ligeledes indhentes der altid skriftlig accept, hvis skolen fx anmodes om at foretage en ordblindetest.

 

Til den øvrige behandling af elevers persondata anvendes de af Ministeriet pålagte programmer og UDDATA. Mht. sikring af vores IT system i øvrigt henvises til vores IT fællesskab ”IT-Center Syd”

 

For tidligere elever opbevarer skolen relevante prøver og beviser for bestået uddannelse i papirform. Fremadrettet bliver uddannelsesbeviser kun gemt elektronisk. Alle som arbejder i administrationen har adgang til disse beviser.

Lærerne har som udgangspunkt ikke adgang til elevers personnumre.


Ansatte
Ansøgninger gemmes ikke længere end en måned efter ansøgningsfristen.


Print- og kopimaskiner
Ved alle printere som ikke er personlige etableres pr. 1. august 2018 en nøgle-chip løsning således at opgaver sendt til print først bliver printet når ejeren står fysisk ved maskinen.


Øvrige forhold
Alle ansatte er forpligtet på at udvise størst mulig agtpågivenhed således at personfølsomme oplysninger ikke lækkes. Det betyder bl.a., at:

  • Personfølsomme oplysninger altid er låst inde
  • Selvom vi bruger et sikkert mailsystem via ITCenter-Syd, skal alle sikre sig en ekstra gang at modtageren er den rette, inden personfølsomme oplysninger sendes via mail.
Ledige stillinger

Vi har i øjeblikket to ledige stillinger: