bannerbillede AØ resized

Bliv Agrarøkonom

Agrarøkonom er en af landbrugets lederuddannelser. Som uddannet agrarøkonom kan du varetage den økonomiske styring, vurdere alternativer inden for finansiering og etablering, udarbejde en markedsføringsplan og salgsstrategi, kommunikere strategisk, udarbejde en langsigtet plan, forestå projektledelse og indsamle, analysere og vurdere relevant viden.

Uddannelsens opbygning

Indgangs muligheder

Uddannelsen

Varighed

Uddannelsen til Agrarøkonom tager 40 uger i perioden februar til januar.

Fagene

Uddannelsen er sidste trin i lederuddannelsen og er bygget op omkring 3 fagområder som hver afsluttes med en eksamen.

De 3 fagområder er Økonomi og finansiering, Virksomhedsudvikling i landbruget samt Strategisk virksomhedsledelse og personlig lederudvikling.

Hele uddannelsen afsluttes med en afsluttende projektopgave.

Akademifag

Som en del af agrarøkonomstudiet har du mulighed for at aflægge eksamen i en række akademifag som f.eks. Marketingsstrategi og forretningsforståelse, erhvervsøkonomi og projektstyring. Ønsker du yderligere oplysninger om akademifagene kan du kontakte skolens vejledere.

Har du spørgsmål

Kontakt os

– vi hjælper dig videre

Uddannelse_Agrarøkonom

Kirsten Broch Nielsen

Vejleder & Uddannelsesleder