Gråsten Landbrugsskoles mission

Gråsten Landbrugsskole vil uddanne faglige og selvstændige elever/studerende på et erhvervsmæssigt højt niveau.

Gråsten Landbrugsskoles vision

Gråsten Landbrugsskole ønsker at være et moderne og teknologisk velfungerende uddannelsescenter, hvor vi tilbyder grunduddannelser, hovedforløb og lederuddannelse på et erhvervsmæssigt højt niveau.
Vil være en landbrugsskole med eget landbrug hvor teknologien prioriteres højt.

Værdier (billede)

Synergi

Vi gør hinanden gode  
Begrundelse: Vi trives bedst i en organisation, hvor vi arbejder sammen.
Virksomheden udvikler sig bedst gennem en organisation, hvor vi taler og lytter og forstår hinanden.
Hvem gør hvad – hvornår?
Vi skal udnytte hinandens stærke sider til gavn for organisationen og den enkelte.
Vi skal bakke hinanden op.
Vi skal dele vores faglige viden med andre.

Kvalitets- bevidsthed
Vi danner til uddannelse og uddanner Danmarks bedste landmænd ved høje standarder for kvalitet og faglighed

Begrundelse:
Vi vil være de bedste. Der skal være et højt kvalitetsniveau i gennemførelsen af opgaven.
Vi skal fastholde det høje kvalitetsniveau og serviceniveau, som vi er kendt for.
Vi skal kunne dokumentere vores arbejde. Vi skal styrke fagligheden indenfor landbruget via nationale og internationale udviklingstendenser.

 

Nytænkning
Vi inspirerer til udsyn, åbenhed og nysgerrighed

Begrundelse
Vi er åbne for det nye, så vi opdager nye muligheder.
Vi skal interessere os aktivt i omverdenen og derved styrke fagligheden indenfor landbruget.
Vi skal være fremsynede.
Vi skal ikke være bange for det nye – men se det som løsningen på fremtidens udfordringer.
Vi skal være fagligt nysgerrige.

 

Klarhed, Styrke, Ånd
Vi regner med dig, og du kan stole på os.
Nærvær gør forskellen 

Begrundelse:
Vi er gode til at samarbejde med omverdenen og vores største force er, at vi er et lille sted.
Vi giver hinanden plads.
Vi viser respekt for hinandens kompetencer.
Vi skal fastholde den fælles ånd, at vi vil GL – at vi hjælper hinanden selvom, at dette ikke ligger inden for ens egen opgaver.
Åbenhed, Ærlighed, Fællesskab og ønsket om sammenhold.

Indsatsområder
Gråsten Landbrugsskole har siden 2009 arbejdet målrettet med Handlingsplan for øget gennemførelse.
Vi har, som det er nærmere beskrevet i de enkelte handlingsplaner, haft fokus på forskellige indsatsområder.
Et af områderne har været differentieret undervisning og skolen har bl.a. deltaget i et stilladseringsprojekt, hvor differentieret undervisning var i fokus.
Et af de gennemgående temaer har været en målrettet indsats på en god kontakt til praktikvirksomheder.
Dybere analyse og handlingsplaner kan følges i nedenstående links til Gråsten Landbrugsskoles handlingsplaner.