DSC_0087

Landbruget på Fiskbæk

Et særkende for Gråsten Landbrugsskole er vores landbrug, Fiskbæk.

Landbruget drives som et almindeligt landbrug med ansatte til den daglige drift, men anvendes derudover i den daglige undervisning på alle niveauer af skolens uddannelsesforløb.

Vi har både i landbruget og på skolen fokus på at anvende ny teknologi, der fremmer bæredygtighed og effektivitet. I slutningen af forrige århundrede var vi nogle af de første her i landet, som etablerede malkerobotsystem og dermed fik automatisk malkning. I slutningen af 10’erne satte vi solceller op. De klimavenlige solceller producerer i gennemsnit 170.000 kWh strøm. I 2023 indviede vi vores foderrobotsystem, som øger effektiviteten i kvægstalden. Desuden tog vi endnu et skridt i en bæredygtig retning med færdigetableringen af et mindre biogasanlæg. Med biogasanlægget kan vi ved hjælp af gylle fra køerne og grisene producere 350.000 kWh om året. Med biogassen bevæger os i hastige skridt mod at blive selvforsynende med el og varme.

Læs her om de forskellige driftsgrene på Fiskbæk.