EUX-elever i majsmark

Bliv EUX faglært landmand

Uddannelsen til EUX – Faglært landmand er en kombination af landbrugsuddannelsen og en gymnasial uddannelse. Så EUX er en oplagt mulighed, hvis du brænder for en fremtid med fødevareproduktion og samtidig vil tage en studentereksamen. Med EUX-landmand bliver du både faglært landmand og får en naturvidenskabelig grunduddannelse. Begge ting kan åbne mulighederne for videreuddannelse, f.eks. på et universitet.

Uddannelsen foregår i en vekselvirkning mellem skoleundervisning på Gråsten Landbrugsskole og praktikperioder på en landbrugsbedrift. Praktikken kan både foregå i Danmark og i udlandet. I skoleperioderne kan du bo på skolen, så du bliver en del af kostskolelivet med skolens øvrige elever og studerende.

Grundforløb

Hovedforløb 1

Hovedforløb 2

Grundforløb 1
20 uger
Januar – August

Grundforløb 2
20 uger
Januar – Juni

Oplæring Trin 1
13 måneder

1. hovedforløb
40 uger
August – Juni

Oplæring Trin 2
6,5 måneder

2. hovedforløb
22,5 uger
Januar – Juni

Grundforløb 1 - EUX

Grundforløb 1 er begyndelsen på hele EUX-uddannelsen, hvor du fra august til januar bliver undervist i både erhvervsfag og gymnasiefag.

Erhvervsfagene består af mange aktiviteter, lige fra praktikpladssøgning og arbejdspladskultur til projekter, hvor du lærer at samarbejde med andre om en konkret opgave, f.eks. at dyrke jordbær på en bæredygtig måde.

Gymnasiefagene på dette forløb er Samfundsfag C, Engelsk C og Dansk C. Et af disse fag bliver ved slutningen af forløbet udtrukket som et fag, du skal til eksamen i.

Også forskellige projektforløb, virksomhedsbesøg og studietur er en del af undervisningen på Grundforløb 1.

Tilmelding til Grundforløb 1 – EUX sker gennem den koordinerede tilmelding (www.optagelse.dk).

Grundforløb 2 - EUX

Grundforløb 2 strækker sig fra slutningen af januar til juni. Her bliver der gået lidt mere i dybden med nogle af de landbrugsemner, som du på Grundforløb 1 stiftede bekendtskab med. Fagene på Grundforløb 2 inddeles i uddannelsesspecifikke fag og gymnasiefag.

Uddannelsesspecifikke fag omfatter bl.a. naturpleje, husdyr, planter og teknik. Meget af undervisningen i disse fag vil være i form af tværfaglige projekter, hvor både teori og praktik indgår.

Gymnasiefagene på Grundforløb 2 er Matematik C, Biolog C og Kemi C. Ved slutningen af forløbet udtrækkes et af disse fag til eksamen.

Ud over projekter er der også på Grundforløb 2 forskellige virksomhedsbesøg og studieture.

Oplæring - Trin 1

I oplæringsperioden afprøver du de ting, du har lært på skolen, bliver rutineret i arbejdet og oplever hverdagen i jobbet. Du får praktisk oplæring i de arbejdsområder, der hører til din uddannelse.

Du skal selv finde en læreplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med lærestedet, men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig godt på vej.

Vi har et stærkt netværk blandt læremestre og plejer at sige, at når vores grundforløbsklasser er færdige, er der en aftale til alle, som vil landbruget.

Der er flere muligheder, når du skal finde læreplads til uddannelsen efter grundforløbet (hovedforløbet). Du kan finde en virksomhed, der dækker hele dit oplæringsforløb, eller du kan kombinere flere kortere aftaler med flere virksomheder.

Kontakt evt. vores lærepladskonsulenter

Kontakt os

– vi hjælper dig videre

Uddannelse_ EUX – Faglært Landmand

Anette Dalgas Ehlert

Studiesekretær og vejleder

Uddannelse_ EUX – Faglært Landmand

Kirsten Broch Nielsen

Vejleder & Uddannelsesleder

1. hovedforløb - EUX

Dette forløb varer fra august til juni, dvs. et helt skoleår.

På 1. hovedforløb består undervisningen af landbrugsproduktion, uddannelsesspecifikke fag og gymnasiefag. Herudover skal der udarbejdes to projektopgaver (EO1 og EO2), hvor landbrugsfagene kombineres med gymnasiefagene.

Landbrugsproduktion og uddannelsesspecifikke fag omhandler emner som jord og gødning, sprøjtekursus, husdyr, økologi, bæredygtighed og bygninger.

Blandt gymnasiefagene på 1. hf er Dansk A, Engelsk B, Matematik A og B, Biologi B og Fysik C obligatoriske. Visse af disse fag vil blive udtrukket som eksamensfag. Herudover kan der vælges mellem Psykologi C, Idræt C og Retorik C.

I løbet af året arrangeres flere faglige ekskursioner til virksomheder med tilknytning til landbruget.

Oplæring - Trin 2

På Trin 2 af oplæring bygger du yderligere på det, som du har lært på Grundforløb 1 og 2, Trin 1 af din oplæring og 1. hovedforløb. Dette trin af oplæringen varer op til 6,5 måneder.

Kontakt os

– vi hjælper dig videre

Uddannelse_ EUX – Faglært Landmand

Anette Dalgas Ehlert

Studiesekretær og vejleder

Uddannelse_ EUX – Faglært Landmand

Kirsten Broch Nielsen

Vejleder & Uddannelsesleder

2. hovedforløb - EUX

På 2. hovedforløb afsluttes uddannelsen til faglært landmand med speciale i enten svin, kvæg, fjerkræ eller planter. I alle specialerne har du mulighed for at vælge økologi.

Fagene på 2. hovedforløb er landbrugsfaglige fag, bundne specialefag og gymnasiefag.

De landbrugsfaglige fag består af bl.a. innovation og bæredygtighed, medens de bundne specialefag knytter sig til specialevalg (kvæg, svin eller planter). Eksempler på bundne specialefag kan være bygninger og produktionsøkonomi.

Gymnasiefagene på dette forløb er Dansk A, Kemi B og Erhvervsøkonomi C, som alle er obligatoriske.

  1. hovedforløb afsluttes med eksamen i både gymnasiefag og fag, som afhænger af dit specialevalg.
Tilmelding

Via den koordinerede tilmelding på www.optagelse.dk

Studiestart

Man starter på EUX-grundforløb i august.

Har du spørgsmål

Kontakt os

– vi hjælper dig videre

Uddannelse_ EUX – Faglært Landmand

Anette Dalgas Ehlert

Studiesekretær og vejleder

Uddannelse_ EUX – Faglært Landmand

Kirsten Broch Nielsen

Vejleder & Uddannelsesleder