Svineproduktion

I svineproduktionen på Fiskbæk lægges der stor vægt på velfærden hos både dyr og mennesker.
Der er løsdriftssystemer i løbe- og drægtighedsstalden samt farestalden. Smågrisene går i 2-klimastier,
hvor der tildeles halm som rode- og beskæftigelsesmateriale.

Besætningen består af 360 årssøer hvor smågrisene sælges ved 32 kg til fast aftager fra lokalområdet.
Der produceres UK grise. Sundhedsstatus er SPF+MYC+ap6+ap12.

Stalden er indrettet med besøgsrum, så det er nemt for besøgende at få et indblik i,
hvordan stalden fungerer, uden at skulle ind i stalden.
Stalden er også velegnet til praktisk undervisning, idet der er et undervisninglokale
i stalden og det bliver brugt flittigt.

Farestalden

I farestalden er der lagt stor vægt på soens velfærd. Dette er gjort med de såkaldte combi-stier, som er indrettet med en fareboks, som kan åbnes således at soen kan vende sig i stien.

Set fra personalets synsvinkel er der også lagt vægt på arbejdsmiljøet, da farestierne er sidevendte og hævet 30 cm fra gulvet.

Stalden er delt op i 3 sektioner a 36 stier, som passer til 2 ugers holddrift.

Løbeafdeling

Løbeafdelingen har en relativ enkelt opbygning med dybstrøelse i stien og opstaldning af søer i flok med permanent adgang til æde-/insemineringsbokse. Derudover er der 4 ornestier, hvis primære funktion er miljøorner og dermed er med til at forbedre soens brunst.

Søerne går i løsdrift, hvilket de skal når der produceres UK-grise.

Der bruges 100% KS, hvilket er produktionssæd fra duroc til produktionen af slagtesvin.

Søerne kommer i drægtighedsstalden lige efter løbning. I løbeafdelingen er der ligeledes aflastningsstier.

Drægtighedsstalden

Drægtighedsstaldener indrettet med elektronisk sofodring (ESF), som giver mulighed for individuel fodring af de løsgående søer. Søerne er udstyret med en chip i øret, som bliver aflæst når de går ind i foderstationen.

Stalden er indrettet med små redekasser som fungerer meget godt. Der tildeles halm som rodemateriale, hvilket sammen med de øvrige forhold er med til at give rolige omgivelser for søerne. Søerne går i 2 store hold, hvilket betyder at der kun bliver lukket nye søer ind i holdet hver 4. uge.

Smågrisestalden

Smågrisestaldener indrettet som en typisk 2-klimastald dvs. 1/3 fuldspalter, 1/3 drænet gulv og 1/3 fast gulv.
Der fodres ad lib. med rørfodringsautomater og der tildeles halm som rode- og beskæftigelsesmateriale. Derudover er der overbrusningsanlæg.

Poltestalden

Alle polte købes ind. Efter opholdet i karantænestalden, flyttes de til poltestalden. Her er der en transponderfodermaskine, så de kan vænne sig til det nye fodersystem.

Efter poltene er blevet insemineret, bliver de flyttet ind i drægtighedsstalden. Poltene bliver indkøbt 4 gange årligt.

Staldtegninger