landbrugsskolen1
Skolens værdier

Gråsten Landbrugsskoles fire vigtigste værdier er:

  • Synergi: Vi gør hinanden gode
  • Kvalitetsbevidsthed: Vi danner til uddannelser og uddanner Danmarks bedste landmænd ved høje standarder for kvalitet og faglighed
  • Nytænkning: Vi inspirerer til udsyn, åbenhed og nysgerrighed
  • Klarhed, styrke og ånd:  Vi regner med dig, og du kan stole på os. Nærhed gør forskellen

 

Gråsten Landbrugsskole er meget bevidst om slægtskabet med højskolerne, og vi er inspireret af Grundtvigs skoletanker. For os betyder “det grundtvigske”, at vi har fokus på ”det hele menneske”, og at vi vægter det alment dannende højt.

Fællesskab er en vigtig værdi i skolens virke. Det er i mødet mellem mennesker, vi udvikles og lærer nyt. Det forpligtende fællesskab trives godt, når omsorg, glæde, respekt og tillid kendetegner livet på skolen. Samtidig er det vigtigt for at fællesskabet trives, at der stilles krav, og at der er konsekvens i forhold hertil.

Skolen og fællesskabet på skolen er et vigtigt element i den enkelte elevs udvikling. Vi skal være et spændende og inspirerende lærested og en vigtig aktør i den enkelte elevs dannelsesprojekt – et projekt, som ud over det faglige bl.a. skal føre til en aktiv deltagelse i vores demokratiske samfund.

Vi har en tro på, at elevernes personlighed udvikles ved, at de erkender, hvor vigtigt det er at udfordre sig selv og yde sit bedste.

Lokale undervisningsplaner

Her har vi samlet vores Lokale Undervisningsplaner (LUP’er) og inddelt dem efter forløb. En LUP er et dokument, der beskriver, hvad de enkelte fag går ud på. Bl.a. har skolens lærere beskrevet indholdet i undervisningen, de faglige mål og evaluering/bedømmelse i fagene.

GF1 – EUD og EUX