landbrugsskolen1
Skolens værdier

Gråsten Landbrugsskoles fire vigtigste værdier er:

  • Synergi: Vi gør hinanden gode
  • Kvalitetsbevidsthed: Vi danner til uddannelser og uddanner Danmarks bedste landmænd ved høje standarder for kvalitet og faglighed
  • Nytænkning: Vi inspirerer til udsyn, åbenhed og nysgerrighed
  • Klarhed, styrke og ånd:  Vi regner med dig, og du kan stole på os. Nærhed gør forskellen

 

Gråsten Landbrugsskole er meget bevidst om slægtskabet med højskolerne, og vi er inspireret af Grundtvigs skoletanker. For os betyder “det grundtvigske”, at vi har fokus på ”det hele menneske”, og at vi vægter det alment dannende højt.

Fællesskab er en vigtig værdi i skolens virke. Det er i mødet mellem mennesker, vi udvikles og lærer nyt. Det forpligtende fællesskab trives godt, når omsorg, glæde, respekt og tillid kendetegner livet på skolen. Samtidig er det vigtigt for at fællesskabet trives, at der stilles krav, og at der er konsekvens i forhold hertil.

Skolen og fællesskabet på skolen er et vigtigt element i den enkelte elevs udvikling. Vi skal være et spændende og inspirerende lærested og en vigtig aktør i den enkelte elevs dannelsesprojekt – et projekt, som ud over det faglige bl.a. skal føre til en aktiv deltagelse i vores demokratiske samfund.

Vi har en tro på, at elevernes personlighed udvikles ved, at de erkender, hvor vigtigt det er at udfordre sig selv og yde sit bedste.

Vores kvalitetsarbejde

Vi arbejder målrettet på at sikre en høj grad af kvalitet og læring i vores undervisning. Dels evaluerer lærerne selv deres undervisning, og dels gennemfører skolen evalueringer af alle fag og projekter ved udgangen af hvert forløb. Evalueringerne gør vi til genstand for planlægningen af de kommende undervisningsforløb. Vi justerer dermed organiseringen og udformningen af undervisningen på baggrund af bl.a. elevernes udsagn. I planlægningen indgår også på de statistikker, vi har til rådighed, bl.a. statistikker fra Undervisningsministeriet om frafald og karaktergennemsnit. Vi henviser desuden til vores seneste årsrapport, som også indeholder statistikker om gennemførsel og frafald.

Lokale undervisningsplaner

Her har vi samlet vores Lokale Undervisningsplaner (LUP’er) og inddelt dem efter forløb. En LUP er et dokument, der beskriver, hvad de enkelte fag går ud på. Bl.a. har skolens lærere beskrevet indholdet i undervisningen, de faglige mål og evaluering/bedømmelse i fagene.

GF1 – EUD og EUX

2. HF – EUD og EUX

Produktionsleder

Agrarøkonom