Udlandsturene - 3 forskellige destinationer udbydes.
Vore kommende 2. hovedforløbselever EUD og nuværende 1. hovedforløb EUX tilbydes valg af faglig studietur mellem 3 forskellige destinationer.

De 2 nye destinationer er Portugal og Sydafrika og dertil kommer så også den velkendte Californien.


>> Læs mere


Gråsten Landbrugsskole har fået mobil hønsehus og 250 høns.
Græsæg fra Gråsten Landbrugsskole
Græsæg kommer fra høns med ekstraordinær god dyrevelfærd. Det mobile hønsehus flyttes hver anden uge for at sikre, at der altid er frisk græs til hønsene. Afprøvninger har vist, at en høne nemt kan spise 100 gram græs og andet grovfoder om dagen, og når høns spiser græs, får æggeblommen en fantastisk flot gul farve.

Ud over kravet om adgang til frisk græs hver dag, indebærer konceptet "græsæg" desuden, at hønseflokken ikke må overstige 250 høns.

Det mobile hønsehus er bygget efter de mest bæredygtige principper. Solcellerne på taget sørger for al den strøm som huset bruger til lys, til el-hegnet og til den automatiske åbne- og lukkefunktion (der åbnes for hønsene sidst på formiddagen, når de har lagt de fleste æg, og der lukkes igen efter solnedgang).

Æggene kan købes ved stalddøren til kostalden.
>> Læs mere


Gråsten Landbrugsskole søger svinelærer
Vi søger en lærer til undervisning i svineproduktion!
Gråsten Landbrugsskole tilbyder alle trin i landmandsuddannelsen. Vi har 180 engagerede årselever, og vi er kendt for høj faglighed i undervisningen.
Vi oplever en stigning i elevtallet, og vi har derfor brug for en ny lærer som brænder for undervisning i svineproduktion og andre landbrugsfag som fx biologi og staldindretning. Vi forventer også, at du trives i arbejdet med unge mennesker i et spændende kostskolemiljø.
Vi forestiller os, at vores nye kollega har både teoretisk og praktisk viden om svineproduktion, og kommer med en baggrund som jordbrugsteknolog eller med en kandidatuddannelse.
Ansættelse sker i henhold til aftale omkring "Ny løn" inden for området.
Ansættelse snarest eller fra 1. februar 2020.
Ansøgningsfrist: 10. december 2019.
Ansøgningen stiles til forstander Bjarne Ebbesen på mail: be@gl.dk
Vi gør i den daglige undervisning brug af vort landbrug, som består af 200 malkekøer, 320 søer og 225 ha. På skolen er der i alt 50 ansatte, hvoraf de 20 er lærere.

>> Læs mere
Illustration, arrangement
Spacer
Julearrangement
Tirsdag d. 10/12-2019 kl. 16.00
Årets julearrangement

>> Læs mere